Програма

27 юни 2014 – Печели от успешни събития.
Обучение по Event Management & BTL

 
9:30 – 10:00 Регистрация
 
10:00 – 11:30

 • Въведение в event management & BTL.
 • Етапи на организацията: преди, по време и след събитието!
 • Съставяне на концепция, планиране и определяне на цели;
 • Управление на риска;
 • Задаване на критерии за постигнати цели;
 • Определяне на рискове и мерки за преодоляването им;
 • Аудитория; Лектори;
 • Критерии за избор на място на провеждане;

 
11:30 – 11:45 Кафе пауза
 
11:45 – 13:15

 • Оценка на рисковете и методи за преодоляването им;
 • Разработване на програма и предварителен сценарии;
 • Преговори със спонсори;
 • Рекламни и печатни материали;
 • Конферентен дизайн;
 • Комуникация с участниците и регистрационен процес;
 • Управление на база данни;
 • Полезни примери от практиката;

 
13:15 – 14:15 Обедна почивка
 
14:15 – 15:45

 • Предварителна промоция на събитието;
 • Канали за комуникация с участниците;
 • Подходящи рекламни канали & web;
 • Създаване на web сайт, facebook страница на събитието;
 • Преминаване на етап: По време на събитието!
 • Отразяване на събитието в реално време;
 • Подготвителни дейности в на място;
 • Протокол по време на събитието.

 
15:45 – 16:00 Кафе пауза
 
16:00 – 17:00

 • Провеждане на събитието спрямо предварителния сценарии;
 • Кризисни ситуации по време на събитието и начини за преодоляването им;
 • Работа с лекторите и модераторите;
 • Задължителни стъпки след провеждане на събитието;
 • Измерване на резултатите;
 • Follow-up към участниците!

 

*Програмата подлежи на промени
Обучение:
Печели от успешни събития. Обучение по Event Management & BTL

 
 
Свържете се с нас:

02 988 83 04


0894 66 10 73Мобилна версия