Михаил – Ернесто Михайлов

Михаил - Ернесто МихайловМихаил – Ернесто Михайлов

След 17 години опит в продажбите и въвеждането на нови продукти в областта на Интернет и телекомуникациите в България, през есента на 2011 се насочва към въвеждане на уникалните за България уреди за бавно готвене Crock-Pot.
Успешно прилага опита си от бизнес продажбите в областта на потребителските продукти.
Основната среда за маркетинг и разпространение на продуктите и днес е Интернет и иновативно сътрудничество със собствениците на блогове в България.

 
 

Михаил – Ернесто Михайлов: “При въвеждане на нов за пазара продукт, какъвто е Crock-Pot, информирането и обучението на потенциалните потребители е от основна важност. Сътрудничеството ни с хората, които успешно развиват блогове за добрата храна и съвременен стил на живот беше решаващо за качественото и навременно представаяне на продуктите ни пред българските потребители”.

 
 

Виж други лектори на семинара:

 
 
Свържете се с нас:

02 878 05 58


02 988 83 04Мобилна версия